Prowadzisz działalność gospodarczą i osiągasz dochody z kwalifikowanych IP - obniż podatek do 5 % | EMBIZ.CO

Biznes

Prowadzisz działalność gospodarczą i osiągasz dochody z kwalifikowanych IP - obniż podatek do 5 %

08.01.2020
Tematy: Ulga IP Box – dla kogo?

KTO JEST UPRAWNIONY DO SKORZYSTANIA Z PREFERENCJI IP BOX 5 %?

Jeżeli prowadzisz działalność gospodarczą w formie jednoosobowej lub w formie spółki i osiągasz dochody z kwalifikowanych IP wytworzonych, rozwiniętych lub ulepszonych w ramach prowadzonej działalności badawczo-rozwojowej to dochód taki możesz opodatkować stawką 5%.

Do skorzystania z preferencyjnej 5% stawki podatkowej wystarczy być współwłaścicielem bądź użytkownikiem posiadającym prawa do korzystania z IP na podstawie umowy licencyjnej, nie musisz więc być właścicielem tych praw.

Zgodnie z ustawą o PIT podmiotami uprawnionymi do skorzystania z preferencji IP BOX są osoby fizyczne prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą lub prowadzące działalność gospodarczą, jako: przedsiębiorstwa w spadku, wspólnicy spółki cywilnej, wspólnicy spółki jawnej, wspólnicy spółki partnerskiej oraz wspólnicy spółki komandytowej.

Zgodnie z ustawą o CIT podmiotami uprawnionymi do skorzystania z preferencji IP BOX są: osoby prawne, spółki kapitałowe w organizacji, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, z wyjątkiem przedsiębiorstw w spadku i spółek niemających osobowości prawnej (z pewnymi zastrzeżeniami), spółki komandytowo-akcyjne mające siedzibę lub zarząd na terytorium RP, podatkowe grupy kapitałowe, spółki niemające osobowości prawnej mające siedzibę lub zarząd w innym państwie, jeżeli prawo tego państwa traktuje je jako osoby prawne i podlegają opodatkowaniu od całości swoich dochodów bez względu na miejsce ich
osiągania.

Podatnik może skorzystać z ulgi IP Box, jeśli osiągany przez niego dochód z kwalifikowanych IP podlega opodatkowaniu w Polsce. Możliwość skorzystania z preferencji przez polskich rezydentów osiągających dochody z kwalifikowanych IP za granicą jest uzależniona od sposobu opodatkowania w Polsce ich dochodu, z uwzględnieniem właściwej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania.

Idealnym przykładem podatnika, który w 99% będzie się kwalifikował do skorzystania z IP BOX jest Developer/ Programista/ Architekt świadczący usługi w ramach jednoosobowej działalności gospodarczej. Zasadniczo bowiem usługi Developera/ Programisty/ Architekta, będą mieściły się w definicji działalności badawczo-rozwojowej, natomiast dochód z zasady uzyskiwany jest z tytułu wytworzenia, ulepszenia kwalifikowanego IP, jakim jest program komputerowy. Co więcej, stanowisko organów podatkowych wskazuje, iż z preferencji mogą skorzystać w określonych przypadkach również Project Menagerowie, Analitycy biznesowi czy też osoby odpowiadające za przygotowanie tzw. infrastruktury lub oprogramowania w modelu SAAS, a ponadto Product Owner, Scrum Master, Tester oraz Product Menager.

KTO NIE MOŻE SKORZYSTAĆ Z PREFERENCYJNEGO OPODATKOWANIA?

Preferencją IP Box nie są objęte osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą opodatkowaną w formie ryczałtu ewidencjonowanego oraz osoby fizyczne nie prowadzące działalności gospodarczej.

Sprawdź czy twoje dochody kwalifikują sie do ulgi IP BOX tu!

 

EMBIZ.CO embiz@embiz.co